Tro og livsstil


Med venner i lys vi tale

Forfatter: Jørgen Thaarup
Beskrivelse:
"Med venner i lys vi tale" i trykt form og som e-bog
Denne bog handler om de parallelle træk, vi finder i
John Benjamin Wesleys (1703-1791) og Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs
(1783-1872) teologier. To teologer, som begge kom til at stå for en fornyelse af
reformationens teologi og bidrog til overgangen fra gammel europæisk til ny
europæisk tænkning i tiden ca. 1740-1850. Det er et sammenlignende studium af
Wesleys og Grundtvigs teologier ud fra den forståelse, at de to teologers
tænkning nærmer sig hinanden på en række områder.

Jørgen Thaarup har tidligere udgivet "Kristendommens morgenstjerne" i forbindelse med erhvervelsen af sin doktorgrad i teologi, men den udkom kun i et meget lille oplag og findes nu kun som PDF.
"Med venner i lys vi tale" er en udvidet og mere komplet fremstilling af Wesleys og Grundtvigs konvergerende teologiske træk.

Bogen findes både i trykt form og som e-bog til download. Den trykte bog kan bestilles her eller hos en boghandler. E-bogen kan downloades via link nederst på denne side.

Kommunikator ved Gøteborgs Universitets humanistiske fakultet skriver:
Teologer, som hører hjemme i forskellige teologiske traditioner, kan gennem inspiration af en tredje kilde udvikles i samme retning. Det viser en afhandling i religionsvidenskab ved Göteborgs universitet, som har sammenlignet John Wesleys og Nicolai Frederik Severin Grundtvigs teologier.

John Wesley (1703−1791) og Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783−1872) er to meget indflydelsesrige teologer med rødder i hhv. det anglikanske England og det Lutherske Danmark. Wesleys teologiske idéer og kirkelige initiativ har spredt sig internationalt og i mange lande haft indflydelse på kirker og dannet nye kirker, skoler, sygehuse og universiteter. Også Grundtvigs idéer har haft stor betydning, ikke blot i Danmark og Skandinavien, men også internationalt.

Jørgen Thaarup har analyseret og sammenlignet syv vigtige teologiske temaer (blandt andet dynamisk menneskesyn, den opsøgende Gud og treenighedslæren) hos Wesley og Grundtvig ved hjælp af de to teologers publicerede tekster. I materialet findes prædikensamlinger, salmer og debatskrifter.

Han har også studeret kilder indenfor den østlige teologi, for eksempel tekster skrevet af græske kirkefædre - repræsentanter for den gamle kirke - og den moderne ortodokse konfessions egne teologiske tekster.
"Hos såvel Wesley som Grundtvig finder jeg et ekko af teologier fra den tidlige østlige tradition eller snarere fra de første århundreder før splittelsen i øst og vest", siger Jørgen Thaarup.

Både Wesleys og Grundtvigs teologier bærer tydeligt præg af vesterlandsk teologisk tænkning. På samme måde står begge teologer i en udpræget reformatorisk tradition. Men i de temaer, hvor Wesley og Grundtvig udvikler deres tanker og teologiske bidrag, findes der inspiration fra østlig teologisk tradition, frem for alt fra de tidlige græske kirkefædre.
" Det er i de centrale kernespørgsmål indenfor kristen teologi, at jeg finder enslydende konvergerende træk i Wesleys og Grundtvigs teologier: for eksempel når det handler om menneskesyn, synd og opfattelsen af Gud. Betoningen ligger på et dynamisk menneskesyn og menneskets delagtighed i frelsen snarere end at stille mennesker og Gud op imod hinanden."

Studierne viser, hvordan en fælles inspiration fra tredje kilde kan føre forskellige teologiske traditioner nærmere hinanden. Dette er vigtigt for blandt andet den teologiske dialog mellem forskellige kirker.

"Mine resultater er også et økumenisk bidrag til de kirker og teologiske skoler, som er formet efter de meget store bevægelser, som opstod efter de to teologer Wesley og Grundtvig", siger Jørgen Thaarup.

Med venner i lys vi tale - free download


Andre bøger af Jørgen Thaarup:
Methodism with a Danish face - free download.

  • Vi tager imod Dankort
    ZenRockers
  • Forlaget Tro-fast ApS · Bellisvej 8 · 9970 Strandby · Tlf: 61 79 25 06 · CVR 64839713 · · Privatlivspolitik
    ® Tro-fast er et registreret varemærke.